UNDP

UNDP

UNDP punësoi ABP për të ndërmarrë projektin për Raportin e Zhvillimit Njerëzor.

Raporti Kombëtar i Zhvillimit Njerëzor

Raporti i zhvillimit njerëzor analizoi se si institucionet demokratike të Shqipërisë i shërbejnë qytetarëve - përmes syve të qytetarëve. Deri në çfarë mase është funksionale demokracia Shqipëtare? Çfarë mungon dhe si mund të ndihmojnë qytetarët të ndërtojnë një sistem që punon për të mirën e tyre-duke i dhënë fund tranzicionit të zgjatur të vendit.Përmes një qasje inovative,dhe metodologjisë së orientuar qytetare, raporti i plotëson argumentat e ekspertëve me pikëpamjet individuale nga të gjitha shtresat e shoqërise, të rinj urbanë dhe ruralë, gra, të pasur apo të varfër. Raporti jep informacion për gjendjen e demokracisë në Shqipëri gjatë këtyre dy dekadave, sukseset dhe dështimet e saj përmes përmbajtjeve të vogla, informacioneve grafike dhe mini anketave periodike, duke përfshire qytetarët nga i gjithë vendi në proçes, përmes fushatave të ndryshme në facebook dhe me email. Ne ndihmuam njerëzit për të dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e nje raporti vërtetë të ndryshëm të Zhvillimit Kombëtar Njerëzor në Shqipëri. Projekti u finalizua me një grafik informues të rezultateve.

Viti i themelimit të biznesit: 1991
http://www.al.undp.org
Share in social media
Viti i themelimit të biznesit: 1991
http://www.al.undp.org
Share in social media
 • All
 • #Brand & Communications
 • #Design
 • #Dizenjim Websitesh
 • #Identiteti I Kompanisë
 • #Marketing Online
 • #SEO
 • #Zhvillim Ne Web
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Lini një takim
Na dërgoni kontaktet tuaja dhe ne do t’ju telefonojmë për të lënë një takim me ju.
Na kontaktoni
We are social
Ne do të ju mbajmë të informuar për të gjitha projektet tona dhe zbulimet e fundit në web dhe botës sociale